Verwijderen lipoom(vetbult)

1 2 3 4 5 6

Dit voorbeeld betreft het meest voorkomende kleinere lipoom dat poliklinisch verwijderd kan worden.

Het lipoom met daarop aangetekend de plaats van de snee(1). Via plaatselijke verdoving (2) wordt met eenvoudig instumentarium (3) gewerkt. Via een kleine snee (4) wordt het lipoom rondom vrijgemaakt en uit de wond verwijderd. Bij kleinere lipomen op de arm gebeurt dit heel makkelijk, op andere plaatsen zoals bv de nek, zitten de lipomen veel vaster vergroeid in de omgeving. De huid is in dit geval onderhuids gehecht zodat de hechtingen niet verwijderd hoeven te worden (5,6). Het zichtbare richeltje verdwijnt na verloop van een aantal weken tot maanden als de hechtingen zijn opgelost.

 

78910

111213

In dit tweede voorbeeld is sprake van een zeer groot lipoom (700gram) op de bilstreek rechts. Het principe van de ingreep is hetzelfde als bij het kleine lipoom, maar er is uitgebreider instrumentarium nodig en de ingreep geschiedt op de operatiekamer tijdens een gewone opname. De verdoving is hier bewerkstelligd door middel van een ruggeprik (7) en via een dwarse snee (8) wordt het lipoom vrijgemaakt en verwijderd (9,10,11). Een wonddrain wordt achtergelaten gezien het grote wondoppervlak en de te verwachten vochtproduktie na afloop (12). Het verwijderde lipoom (13) bleek 700 gram te wegen.

terug / entree