Plaatsing van een maagband via een kijkoperatie

voor behandeling van vetzucht

english version

video maagband    video gastricbypass

Een veel gebruikte standaard om de mate van overgewicht te bepalen is de Quetelet Index of Body Mass Index. Dit is het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters (kg/m≤)

 
Hoogte QI of BMI Standaard
20 - 25  normaal
25 - 30 overgewicht
30 - 40 vetzucht (obesitas)
40 - hoger extreme vetzucht (morbide obesitas)

Als de gebruikelijke dieetpogingen niet blijvend succesvol zijn, kan een operatie worden overwogen...

Wanneer sprake is van een BMI van 40 of hoger is er een absolute indicatie voor een  (maagband)operatie. Bij een BMI van 35-40 en bijkomende problematiek zoals suikerziekte, gewrichtsklachten, rugklachten, hoge bloeddruk etc. waarvoor specialistische behandeling nodig is, is operatie ook gerechtvaardigd.

Op deze pagina wordt de plaatsing van een maagband getoond. Deze operatie is bedoeld om een kleiner volume vast voedsel te kunnen eten, doordat pal na de overgang van de slokdarm naar de maag een bandje om de maag geplaatst wordt. Het grote volume van de maag wordt hierbij gereduceerd tot een klein volume. Het zal hierbij ook duidelijk zijn dat deze operatie alleen maar werkt bij een normaal eetpatroon met vast voedsel. Als hoogcalorische dranken genuttigd worden heeft de band nauwelijks effect.

Het is belangrijk om te realiseren dat operatie een laatste redmiddel is in de strijd tegen het overgewicht. Er wordt namelijk geopereerd in het maaggebied dat op zich niet verantwoordelijk is voor de kwaal
. De operatierisico's dienen dus bewust te worden geaccepteerd.
Het gaat hier om de standaard complicatierisico's zoals bloeding, infectie, trombose, longontsteking etcetera, maar ook om de meer specifieke complicaties die aan de band gerelateerd zijn. De maag kan gedeeltelijk door de band heen slippen en afknellen, de band kan op den duur door de maagwand heen groeien en een acute ingreep noodzakelijk maken, het aanprikkastje kan kantelen onderhuids, de aansluiting aan het kastje kan afscheuren, infectie van het kastje kan optreden etcetera. Bij ernstige complicaties kan ook behandeling op de intensive care nodig zijn. Deze complicaties treden weliswaar niet vaak op, maar zijn toch alle beschreven, evenals sterfte ten gevolge van de complicaties. Het is van groot belang dat zowel de patiŽnt als de partner en/of familie hier ook van op de hoogte is.
De reden dat de ingreep toch gerechtvaardigd is, ligt in het feit dat in het algemeen de gezondheid  door het overgewicht ernstiger bedreigd wordt dan door de risico's van de ingreep.

Als de operateur bij het begin van de kijkoperatie inschat dat de risico's van de ingreep te groot zijn, bijvoorbeeld doordat het overzicht in het operatiegebied niet goed is door een te grote leverkwab, kan hij of zij beslissen onverrichterzake te stoppen met de operatie. De patiŽnt kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan een verkleining van de linker leverkwab door gedurende enkele weken voor de operatie een eiwitrijk en vetarm dieet te houden.

 

 

 

De cijfertjes geven de plaats aan van de toegangspoorten tot de buikholte (sneetjes van 0,5 - 1,5 cm )

 

Meteen bij het begin van de maag wordt de plaats bepaald waar de band zal komen. Het getekende ballonnetje komt overeen met het nieuwe maagvolume.

 

Hetzelfde aan de linker kant van de maag

  

Via een venster in het vlies tussen maag en lever wordt vervolgens achter de maag langs en voor de rechter en linker aanhechting van het middenrif de weg gebaand van  rechts naar  links

 

De weg voor de band is gebaand.

 

Hierna wordt de band achter de maag langs gehaald en vanuit het venster door de eerst gemaakte opening gevoerd. Dit wordt zo gedaan om ervoor te zorgen dat de maag niet onder de band door kan slippen. De band wordt vastgeklikt en hierna wordt de maag aan de linker kant over de band heen gehecht. Ook dit is bedoeld om de slipkans zo klein mogelijk te maken.

         

 

Het beeld op een rŲntgenfoto drie maanden na de operatie. De band is duidelijk te zien als een ring.

De operatie is slechts een deel van de behandeling. Een goede begeleiding voor en na de operatie is van essentieel belang. Hiervoor wordt samengewerkt met zorgcentrum Ramedical te Beverwijk, www.maagband.nl 

Naast de maagbandoperatie zijn er ook nog andere technieken zoals bijvoorbeeld de gastric bypass. Hierbij wordt het grootste deel van de maag uitgesloten van voedsel en wordt een dunne darm lis gehecht op het bovenste deel van de maag. Op deze manier kan en minder voedsel worden verwerkt en komt het voedsel pas verderop in het darmstelsel in aanraking met verteringsenzymen. Deze ingreep is zeer succesvol, maar kent hogere complicatiekansen tijdens en vlak na de operatie. 

Voor een voorbeeld van de gastric bypass operatie kunt u kijken naar de (ingekorte) video van dr B Dillemans uit Brugge, Belgie, die een expert is op dit gebied en ook samenwerkt met Ramedical.

terug / entree