Klaplong (pneumothorax)

(zie folder)


Van een klaplong spreekt men als er een gaatje ontstaan is in het longweefsel, waardoor lucht tussen de long en de borstwand kan komen. Hierdoor kan de long inklappen en treedt ademnood op. De oorzaak kan een letsel zijn, bijvoorbeeld een gebroken rib. Het kan ook spontaan optreden in tevoren al verzwakt longweefsel waarbij er een soort blaarvorming op de long is ontstaan. Het kan in dat geval vaak behandeld worden door een stof (meestal een antibioticum) in de borstholte in te brengen die een verkleving van de long met de borstwand bewerkstelligt zodat de long niet meer in kan klappen. 

Als dit niet afdoende is kan ook een operatie verricht worden waarbij het afwijkende longweefsel wordt verwijderd en het borstvlies ruw wordt gemaakt ( of gedeeltelijk verwijderd wordt) waardoor ook verkleving optreedt tussen de long en de borstwand. In het onderstaande volgt een voorbeeld van deze ingreep, de zogeheten bullectomie (bulla=blaar, bullectomie=verwijderen van de blaar).

 

1  

Op de foto 1 is op de linker long (rechts op de foto) bij de pijl het randje van de long te zien. De long is dus maar gedeeltelijk ingevallen. Omdat het al eerder voorgevallen was wordt nu besloten tot operatie.

2 3 4  

De patiŽnt ligt op zijn rechter zij en via een aantal kleine openingen worden werkkanalen in de borstholte ingebracht. Met de camera wordt gekeken in de borstholte (foto 2,3,4).

5 6 7  

Met speciale instrumenten wordt het longgedeelte met de blaasjes opgepakt en vervolgens verwijderd (5,6,7).

8 9 10 11  

Met het apparaat wordt het longweefsel dichtgeniet en vervolgens ook doorgesneden en verwijderd (8-11).

12 13 14  

Hierna wordt met een gaasje de borstwand ruw gemaakt zodat het wat gaat bloeden, waardoor later verkleving tussen de borstwand en de long zal ontstaan, zodat bij een eventuele nieuwe lekkage de long in ieder geval niet meer in zal klappen. Een drain voor wondvocht en lucht wordt achtergelaten (12,13,14)

15 16

Op foto 15 is de situatie na ongeveer 6 weken te zien, met nog een klein korstje waar de drain gezeten heeft. De foto van de longen laat een normaal beeld zien met een goed ontplooide long.

terug / entree