Mediastinoscopie

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke gang van zaken rond een mediastinoscopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

Wat is een mediastinoscopie?

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte. Het is een diagnostisch onderzoek en levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden geadviseerd. 

De operatie

Via een kleine snede vlak boven het borstbeen kan de chirurg met een korte open buis met een lichtbron (mediastinoscoop) al kijkend door de buis achter het borstbeen komen. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp voor microscopisch onderzoek. Nadat de biopten zijn genomen wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten. 

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de mediastinoscopie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Soms ontstaat een bloeding tijdens de operatie. Deze is bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie te verhelpen. Toch is het goed te beseffen, dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te maken.

Na de operatie kan rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Een enkele maal treedt heesheid op, die doorgaans na enkele weken verdwijnt. 

Na de ingreep

Na deze operatie hebt u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken en na een of twee dagen het ziekenhuis verlaten. 

Het onderzoek van de weefselmonsters kan enige dagen duren (vijf tot tien). Als de uitslag er is zal de longarts en/of chirurg die met u bespreken. Als u de aanwezigheid van een familielid bij het vernemen van de uitslag op prijs stelt, is het verstandig dat van tevoren met uw arts te bespreken.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.