Controles

Nacontroles  

Een gevolg van de behandeling van borstkanker is dat u geadviseerd wordt, hoe gunstig de situatie ook lijkt, vele jaren onder controle te blijven. Deze controles zijn niet alleen bedoeld om bijtijds in te grijpen als de ziekte terugkomt, maar ook ter beoordeling van de andere borst. Voor u wil dat zeggen: steeds weer wat angstige spanning voor iedere controle (gelukkig meestal ook weer de opluchting daarna), maar ook de mogelijkheid vragen te bespreken. 

In principe zijn de chirurg en de internist-oncoloog de controlerende artsen, maar bent u bestraald, dan is er tijdelijk ook een controle (‘follow up’ genaamd) door de radiotherapeut. Er wordt gestreefd naar controles met maximaal twee specialisten. 

Tegenwoordig worden veel controles uitgevoerd door de nurse practitioner mammacare en de nurse practitoner oncologie. Bij vragen of problemen kunnen zij direct terugvallen op de behandelend specialist. Ook kunt u op eigen verzoek de specialist bij uw controle vragen.

Bij de eerste controles kijken de specialisten vooral naar hoe het met u gaat. Daarnaast zijn de controles bedoeld om te zien of uw behandeling bijwerkingen heeft (gehad) en op het mogelijk opnieuw optreden van kanker. Bij het lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar de behandelde borst, de andere borst en de lymfeklieren. Uit ervaring blijkt dat routine-onderzoeken van het bloed en van inwendige organen weinig bijdragen aan de vroege opsporing van terugkeer van kanker. Daarom worden deze onderzoeken alleen gedaan als uw vroegere ziekte daartoe aanleiding geeft of in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Het controleschema kan er als volgt uitzien:

 

Voor de operatie

Na 3 maanden

Na 6 maanden

Jaarlijks

Anamnese en lichamelijk onderzoek

ja

ja

ja

Ja

Bloedonderzoek

ja

In principe niet1

In principe niet1

In principe niet1

X-thorax

ja

In principe niet1

In principe niet1

In principe niet1

Skeletscan

nee

In principe niet1

In principe niet1

In principe niet1

Mammografie

ja

nee

nee

Ja

1 = alleen op indicatie van klachten die u aangeeft

controles

1e en 2e jaar maand 3 en 9 internist-oncoloog
  maand 6 en 12 chirurg
3e, 4e, 5e jaar maand 6 internist-oncoloog
  maand 12 chirurg
na 5e jaar jaarlijks chirurg, internist-oncoloog of huisarts

Uit ervaring blijkt dat er steeds minder vaak routine-controles nodig zijn. U hoeft dan ook steeds minder vaak op controle te komen. Heeft u klachten waarvan u denkt dat die met borstkanker te maken hebben of bent u ongerust, dan kunt u in overleg, tussen de controles door op de polikliniek terecht.