Borstkanker en risicofactoren

Wat is borstkanker?

Zoals bij alle soorten kanker, is er bij borstkanker sprake van cellen met een ontregelde celdeling. Door deze ontregelde celdeling kunnen cellen zich ongeremd vermenigvuldigen en uitgroeien tot een gezwel (kanker). Als de tumor niet wordt weggehaald en/of behandeld, zal deze steeds verder doordringen in het gezonde weefsel. De kans bestaat dan dat kankercellen zich door het hele lichaam verspreiden.

Risicofactoren

Waarom de ene vrouw wel en de andere vrouw geen borstkanker krijgt, is vaak niet duidelijk. De voor borstkanker bekende risicofactoren kunnen minder dan de helft van alle gevallen verklaren. Deze bekende factoren zijn: borstkanker in de familie (ongeveer 5% van alle gevallen is te wijten aan erfelijke factoren), kinderloosheid, eerste voldragen zwangerschap op latere leeftijd, eerste menstruatie op jongere leeftijd, late overgang en overgewicht na de overgang. Vrouwen die langdurig de pil gebruiken hebben een licht verhoogd risico, maar het aantal vrouwen dat door pilgebruik borstkanker krijgt is zeer gering. Daarnaast verdwijnt het verhoogde risico 5 tot 10 jaar na stoppen met de pil. Ook hormoongebruik in de overgang verhoogt in geringe mate het risico op borstkanker. Dit verhoogde risico blijft tot 5 jaar nadat gestopt is bestaan. Tenslotte is aangetoond dat het risico op borstkanker stijgt bij consumptie van 3 of meer glazen alcohol per dag. Borstvoeding en ook lichamelijke activiteit zouden beschermend werken. Effecten van voeding (o.a. vet en groenten/fruit) op het ontstaan van borstkanker zijn tot op heden niet aangetoond. 

Aantallen en leeftijdsverdeling 

Borstkanker is de vorm van kanker die het meest bij vrouwen voorkomt. Bijna een derde van alle vrouwen die kanker krijgen heeft borstkanker. Bij mannen komt deze vorm nauwelijks voor (1 op de 8-9 vrouwen en 1 op de 1500 mannen krijgt borstkanker). Veel gevallen worden tegenwoordig ontdekt bij het bevolkingsonderzoek. Naar verwachting zal de sterfte door dit screeningsprogramma afnemen. Borstkanker komt met name bij vrouwen van 30 jaar en ouder voor. De meeste vrouwen bij wie deze vorm wordt ontdekt zijn tussen de 45 en 75 jaar. Het komt nogal eens voor dat gelijktijdig of op een later tijdstip eveneens kanker in de andere borst wordt vastgesteld.

Erfelijkheidspoli

In Nederland zijn onderzoekscentra (Klinische Genetische Centra, Poliklinieken Erfelijke Tumoren) waar men terecht kan met vragen over erfelijkheid. Voor een gesprek is een verwijzing door uw specialist of huisarts noodzakelijk. 

Aanvullende informatie kunt u lezen in de KWF-folders ‘Borstkanker’, ‘Erfelijke borstkanker’, ‘Kanker en erfelijkheid’, ‘Kanker in de familie?!’ en de folder ‘Familieonderzoek’ van het VUmc-ziekenhuis.