Borstvergroting

Inleiding

Het is moeilijk aan te geven waarom vrouwen een borstvergroting wensen, toch leeft dit verlangen bij vele vrouwen. Het kan b.v. gaan om het kleiner worden van de borsten na een zwangerschap of het altijd al onderontwikkeld zijn van de borsten.

Borstvergroting is mogelijk door het inbrengen van een siliconen prothese. Het is een snelle methode met een redelijk duurzaam resultaat. Het is vanzelfsprekend dat de patiënt in kwestie zelf de operatie verlangt en dat de operatie niet wordt gewenst om een partner te behagen of te houden.

De operatie

De operatie wordt in de regel onder algehele narcose uitgevoerd, al dan niet in dagbehandeling.

Het inbrengen van de siliconen prothese gaat onder steriele omstandigheden waarbij een keuze gemaakt wordt tussen:

  1. de plaats van de huidsnede om de prothese in te brengen. De meest gebruikte snedes zijn een snede onder de borst, een snede in de oksel of naast de tepel.
  2. het plaatsen van de prothese tussen de borstklier en de grote borstspier (subglandulair) of tussen de grote borstspier en de borstkas (subpectoraal).

De uiteindelijke keuze zal bepaald worden door de wensen van de patiënt en de voorkeur van de chirurg.

Na de operatie is het verstandig om vier weken dag en nacht een BH en een elastische band boven de borst te dragen. In deze periode moet men geen zware lichamelijke arbeid verrichten en ook niet sporten.

Na de operatie is het nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven. Het gevoel in de borsten en de tepels heeft in de regel niet te lijden. De onderzoeksmogelijkheden naar knobbeltjes in de borst blijven onverminderd aanwezig. Het is echter belangrijk te weten dat de aanwezigheid van siliconen prothesen de beoordeling van röntgenfoto's van de borsten moeilijker kan maken. Het is daarom nodig bij röntgenonderzoek van tevoren te melden dat er prothesen zijn geïmplanteerd.

Prothesen en 'kapsels'

De huidige prothesen die voor borstvergroting worden gebruikt bestaan uit siliconen materiaal. Rond elke prothese in het lichaam wordt een bindweefsel-zone gevormd, zo ook bij de siliconen prothese. We spreken dan van een kapsel. Dit kapsel gedraagt zich niet bij iedereen hetzelfde. Bij het merendeel van de vrouwen levert dit kapsel geen problemen op. Bij sommigen gaat het kapsel schrompelen. Dit kan dan leiden tot een onacceptabele toestand zoals een minder fraaie vorm, een onnatuurlijk stug gevoel of zelfs pijnklachten.

Uw chirurg zal U hiervoor waarschuwen en mocht U de indruk krijgen dat zich een dergelijk kapsel bij U ontwikkelt, dan moet U zich weer tot de chirurg wenden. Het is niet altijd even gemakkelijk om een oplossing te vinden voor dit kapselprobleem.  Recent is ophef ontstaan over ondeugdelijke prothesen van siliconen. Als u hier vragen over heeft indien u de ingreep al heeft ondergaan kunt u zich wenden tot uw behandelend chirurg.

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd U in te lichten over de operatie.

Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt U geen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten. Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij U nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed worden of door U zelf.