Borstsparende operatie met swk

SWK= schildwachtklierprocedure

 

2 3

1. Inspuiten van blauwe kleurstof aan de rand van de tepelhof die via de lymfbaan naar de eerste klier in de oksel gaat, de zgn. schildwachtklier. 2. Na het inspuiten. Het blauwe streepje is de plaats waar het gezwel zal worden verwijderd. Tevoren is al radioactief materiaal ingespoten bij de tepelhof of bij het gezwel, eveneens bedoeld om de schildwachtklier op te sporen. 3. De scan waarop de radioactieve inspuitplaats is te zien, het lymfebaantje en de klier (met het plusteken) 

4 5 

4. Het opzoeken met de gammaprobe (een soort geigerteller) van de klier (die is  door de nucleair geneeskundige gemarkeerd op de huid met een teken). 5. Hierna wordt via een kleine snee de blauw gekleurde lymfbaan opgezocht.

6. Het door de blauwe kleurstof zichtbaar geworden lymfbaantje. Op geleide hiervan wordt de blauwe lymfklier opgezocht en gecontroleerd op radio-activiteit.

9 10 11

9. Nogmaals het blauwe lymfbaantje met daarbij de klier. 11. De oksel zonder okselvet en klieren (als het nodig is om alle  klieren te verwijderen! Dat is het geval als de schildwachtklier is aangetast door tumor. Als de schildwachtklier niet is aangetast, dan kan het okselvet met de overige klieren blijven zitten). De uitslag van de schildwachtklier kan evt tijdens de operatie bekend worden door zgn vriescoupe onderzoek. Aangezien er dan echter toch een aanzienlijke foutenkans bestaat wordt vaak gekozen voor uitgebreider onderzoek van de schildwachtklier zodat evt vervolgoperaties pas later kunnen plaatsvinden. Dat betekent dus een extra operatie, maar voorkomt ook teleurstelling als een aanvankelijk als goedaardig afgegeven schildwachtklier later toch kwaadaardig blijkt te zijn.

12 13 14 15 16  

12. De oksel bij de situatie waarin alleen de schildwachtklier is verwijderd. Via een aparte snee wordt het gezwel vervolgens verwijderd. Met clipjes (14,15)wordt de begrenzing van het verwijderde weefsel in de borst aangegeven zodat de radiotherapeut later precies kan zien waar het gezwel heeft gezeten.

17 18

17. De verwijderde schildwachtklier waarin met de gammaprobe nog eens de activiteit gemeten wordt. 18. De situatie na de borstsparende operatie met de schildwachtklierprocedure waarbij al het okselvet met klieren is verwijderd. De huidintrekking wordt veroorzaakt door de onderhuidse hechtingen en zal geleidelijk verdwijnen. Na de operatie zal na een aantal weken nog bestraling op de borst plaats moeten vinden. Eventuele behandeling met medicijnen is afhankelijk van de uitslag van het lymfklieronderzoek en de aard van het kwaadaardige gezwel. De blauwe verkleuring kan nog lange tijd aanwezig blijven! De dag na de operatie kan de urine groen zien als gevolg van de blauwe kleurstof die door de nieren weer wordt uitgescheiden. Dit is tijdelijk.