Spatader operatie

 folder

 

De operatie kan plaats vinden onder algehele verdoving of via plaatselijke verdoving door een ruggeprik. Op het te opereren been is van tevoren door de chirurg aangetekend waar de gekronkelde spataderen zich bevinden. In de liggende positie is namelijk de spatader niet zo goed terug te vinden omdat hij dan minder gevuld is.

In dit geval is gebruik gemaakt van een speciaal apparaat om de hoofdspatader te verwijderen. In de ader zal een dunne metalen buis worden gebracht (a) die verbonden is met het apparaat (b,c).

   

Begonnen wordt met het vrijleggen van de hoofdspatader in de lies. Er zijn meerdere aftakkingen aanwezig die allemaal dichtgebonden en doorgeknipt moeten worden. Hier is alleen de hoofdspatader nog verbonden met de diepe ader van het been. De hoofdspatader wordt pal op de diepe ader dichtgeknoopt en doorgeknipt.

  

Vervolgens wordt in de hoofdspatader de metalen buis ingebracht. De vloeibare stikstof die zich in de cilinder van het apparaat bevindt zorgt voor bevriezing aan de top van de buis op het moment dat  het apparaat door de chirurg wordt geactiveerd. De spatader vriest hierdoor vast aan de buis en vervolgens wordt met een korte ruk de bevroren ader stuk getrokken en uit het been verwijderd.

 a b d  

e

Hierna wordt de wond in de lies weer gesloten en vindt verwijdering plaats van de diverse gekronkelde aderen op het been. Dit gebeurt door het maken van kleine prikgaatjes waar een soort haaknaald in wordt gebracht (a). Vervolgens wordt de spatader  aangehaakt en naar buiten getrokken(b). Na het plaatsen van klemmetjes wordt de ader doorgeknipt(c) en vervolgens opgerold op de klemmetjes (zoals bij het openen van een sardineblikje!) en uit het been getrokken(d,e). Op deze manier wordt de bloedstroom in de spataderen onderbroken en zullen eventuele resten van de spataderen verschrompelen. Het is uit het bovenstaande goed te begrijpen dat na deze operatie altijd sprake is van bloeduitstortingen op het been.

 

Het drukverband dat aan het eind van de operatie wordt aangelegd is bedoeld om de bloeduitstorting zo gering mogelijk te laten zijn. Na een dag mag het verwijderd worden en gaat de patiënt elastische kousen dragen, meestal voor de duur van ongeveer 6 weken.