Heupvervanging (kunstheup)

Totale heupprothese. 

1

Bij een vergevorderde slijtage van het heupgewricht zoals op bovenstaande foto, is plaatsing van een kunstheup een goede oplossing voor de pijnklachten en de bewegingsbeperking. Heupprothesen kunnen worden ingebracht met zogeheten botcement of zonder botcement. Botcement is een soort twee componentenlijm die er voor zorgt dat de prothese goed vast zit in het omgevende bot. De ongecementeerde prothese is zodanig gemaakt dat hij goed ingroeit in het omgevende bot. In dit voorbeeld wordt een ongecementeerde prothese ingebracht.

Op de getoonde rontgenfoto ziet u dat de re heup -links voor de kijker- is misvormd door slijtage (arthrose). Over de foto is een groene sjabloon geplaatst die al een indruk geeft over de benodigde maat van de prothese.

2 3 4 

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving of onder verdoving door een ruggeprik. De huid wordt bedekt met een speciale folie om het infectierisico via de huid zo klein mogelijk te maken(3). Na openen van de huid en de spierrok wordt het gewrichtskapsel bereikt(4).

5 6 7 8

Het gewrichtskapsel wordt deels verwijderd en de door slijtage sterk veranderde heupkop komt in beeld(5,6). Met een speciale zaag wordt de heupkop verwijderd(7). De maat van de kop(8) wordt genomen om te bepalen welke maat prothese gebruikt moet gaan worden.

 910 11 12  

13 14 15 16

Met een freesapparaat wordt vervolgens de heupkom ontdaan van het kraakbeen(9,10,11,12) en wordt ruimte gemaakt voor de heupkomprothese. Deze bestaat uit een metalen deel dat in de oude kom wordt gebracht en vervolgens wordt in het metalen deel een kunststofdeel geplaatst(13,14,15,16). In dit kunststofdeel zal de toekomstige heupkop zijn draaibewegingen gaan maken.

  17 18 19 20 21  

Hierna wordt in het bovenbeen met een speciaal apparaat of met de hand ruimte gemaakt voor de steel van de prothese(17,18,19,20,21).

 22 23 24          

Hierna wordt een proefkop geplaatst op de steel(22) om de lengte van de kop/hals te bepalen en vervolgens wordt de definitieve kop geplaatst op de steel(23). Een wonddrain wordt achtergelaten om overtollig wondvocht af te voeren(24). Deze wordt na enige dagen weer verwijderd.       

       25 26

De rontgenfoto na afloop in voorachterwaartse en zijdelingse richting (25,26).