Disclaimer

Deze website is samengesteld door P. Heres, chirurg/webmaster, werkzaam in het Waterlandziekenhuis te Purmerend en berust qua voorlichtingsfolders grotendeels op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en deels op ervaringen en procedures uit de eigen kliniek. De informatie via de website of via evt. email is niet bedoeld  als vervanging van een consult. 

De website is bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken over  chirurgische ingrepen in woord en beeld en is  gericht op patiënten, co-assistenten, assistenten in opleiding en (huis)artsen.  

De webmaster is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Alle afbeeldingen worden vertoond met toestemming van betrokkenen. Individuele gegevens van patiënten worden niet verstrekt en alle informatie of correspondentie van patiënten en bezoekers wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

De vermelde sponsoren hebben geen invloed op de inhoud van de website evenmin als de opgenomen advertenties. De advertenties zijn voornamelijk gericht op gezondheidsproducten.

De financiering van de website berust op inkomsten uit sponsoring, advertenties en eigen fondsen.

Aanvullende gegevens