Artikelen

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Vanwege de privacy aspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, omstreden als het gaat om bijvoorbeeld reclame doeleinden. Cookies kunnen echter ook versnellend werken voor de internetgebruiker bij opnieuw aanmelden op een site. Voor de webmasters kunnen ze nuttig zijn voor feedback over hun site. 

Het gebruik van cookies is vooral bekend op het world wide web. Het Hypertext Transfer Protocol, dat het ophalen van informatie uit het web beschrijft, is namelijk als eenrichtings-verkeerssysteem ontworpen. De browser vraagt informatie en de server levert die, waarna de server het contact met de vrager weer kan vergeten. Verdere vragen worden dan weer precies zo behandeld als de eerste. Voor veel moderne internettoepassingen is het echter nodig dat de server een specifieke gebruiker kan herkennen en de illusie van een vaste verbinding met de klant kan wekken.

Cookies kunnen gebruikt worden voor:

  • het onthouden van loginnaam of instellingen
  • het vergaren van surfinformatie (profiling)
  • het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)

Een cookie hoeft niet veel data te bevatten. Als het cookie een unieke sleutel bevat, dan kan de server onder die sleutel alle verdere gegevens over de betreffende gebruiker c.q. webbrowser zelf bewaren en oproepen wanneer het cookie in een volgende sessie verschijnt.

Disclaimer

Deze website is samengesteld door P. Heres, chirurg/webmaster en berust qua voorlichtingsfolders grotendeels op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en deels op ervaringen en procedures uit de eigen kliniek. De informatie via de website of via eventuele email is niet bedoeld  als vervanging van een consult. 

De website is algemeen en bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken over  chirurgische ingrepen in woord en beeld en is  gericht op patiënten, co-assistenten, assistenten in opleiding en (huis)artsen.  

De webmaster is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Alle afbeeldingen en video's worden vertoond met toestemming van betrokkenen. Individuele gegevens van patiënten worden niet verstrekt en alle informatie of correspondentie van patiënten en bezoekers wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Eventuele sponsoren hebben geen invloed op de inhoud van de website.

De financiering van de website berust vrijwel volledig op inkomsten uit eigen fondsen.

Welkom op de website www.heelmeester.nl

U kunt hier informatie vinden over vele chirurgische aandoeningen door middel van voorlichtingfolders, foto- en videomateriaal.

Ten behoeve van  statistieken wordt in deze site gebruik gemaakt van cookies.